parterapi

Parterapi er fælles samtaler med parforholdet som fokus. Samtalerne undersøger, hvad der foregår i mellem jer og hos hver af jer, når I er sammen eller hver for sig. Vi undersøger, hvilke sider I fremkalder hos hinanden og hvilke sider af jer selv, I mærker, når I er sammen med jeres partner. Samtalerne hjælper jer videre herfra.

De fleste henvender sig på grund af tilbagevendende konflikter, manglende lyst til eller interesse for den anden, efter for mange afvisninger eller nedbrydende devaluering, eller henvender sig efter utroskab. Men I behøver ikke at vente med parsamtaler, til I er lige ved at gå fra hinanden.

Jo tidligere I kommer, jo nemmere er det at få vendt udviklingen, så I søger ind mod hinanden i stedet for væk fra hinanden.

Hos elskeriet tilbyder vi parterapi med to terapeuter i samtalerummet: en psykolog og en kropsterapeut/sexolog, en kvinde og en mand.

Det betyder, at samtalerummet har plads til både seksualitet og intimt samliv, til både det mandlige og det kvindelige perspektiv og plads til både parforholdets praktiske hverdag og følelserne i relationen.

Vi arbejder oplevelsesorienteret og fænomenologisk. Det lyder fint, men betyder bare, at vi arbejder med det, der opstår mellem jer i terapirummet. Vi arbejder for at styrke jeres fælles ‘vi’ ved at udrede konflikter og mønstre, og ved at give jer redskaber og ressourcer til at blive bedre.

Som udgangspunkt anbefaler vi, at I kommer til 5 samtaler á 1½ time over 7 uger.

Mange års opsparet mistrivsel kan ikke opløses ved blot en enkelt samtale. I parforhold med et højt og ødelæggende konfliktniveau, skal I have en samtale om ugen i tre uger, hvorefter de resterende samtaler foregår hver anden uge. En eventuel forlængelse taler vi om for at finde den bedste løsning.

I forhold, som ikke er på randen af skilsmisse, men hvor I gerne vil udfordres til at komme videre og til at forbedre jeres relation vil vi henvise til vores udviklingsgrupper.