lysten er væk

Alle som har prøvet  at have lyst til sex, ved hvad det vil sige, når lysten er væk. Det sker for de fleste i kortere eller længere perioder, en eller flere gange i løbet af et langt samliv.

I rådgivningen skelner vil mellem nedsat seksualfunktion, som er kroppens reaktioner på seksuelle påvirkninger, og nedsat lyst.

Når der ikke kan findes helbreds- eller behandlingsmæssige forklaringer på den manglende lyst, må vi søge forklaring andre steder. Der kan være flere forklaringer:

  1. Problemer i parforholdet
  2. Kedelig sex
  3. Tanker om andre seksuelle interesser og kønsidentitet

problemer i parforholdet

Problemer i parforholdet kan være mistrivsel. Fra manglende anerkendelse, manglende opmærksomhed og manglende opbakning til ydmygelser, nedbrudt selvværd, trusler og vold. Vi må ind og finde ud af, hvordan I trives i jeres forhold, og hvilke sider af jer selv, som forholdet kalder frem. Nogle gange er forholdet slidt på grund af bebrejdelser, misforståelser og uklar kommunikation, andre gange er det personlige mønstre og adfærd, som gør samlivet svært. Når problemerne finder en løsning og respekten og tilliden vender tilbage, så kommer intimiteten også og dermed den seksuelle lyst.

Vi kan hjælpe jer med at forbedre jeres kommunikation og med at skabe mere respekt og rummelighed i jeres forhold.

kedelig sex

For de fleste begynder seksualiteten at blive ensformig og måske kedelig efter nogle års samliv. Det kan være på grund af fastlåst rollefordeling eller på grund af dårlig eller manglende pirring og stimulation. Det kan vi tale om i forbindelse med rådgivning eller parterapi.

Vi kan hjælpe jer med at få skabt et platform, hvor I kan sætte ord på jeres seksuelle længsler.

seksuelle interesser og kønsidentitet

En del mennesker går med uopfyldte seksuelle ønsker, som dækkes gennem porno eller måske mod betaling. De seksuelle fantasier er som regel pirrende, men kan være svære at tale om med partneren på grund af tabuisering, blufærdighed eller skam. Hvis vi får adgang til de seksuelle fantasier, kan det være en guldgrube til fornyelse af sexlivet men også en vej til at kende hinanden endnu bedre.

Nogle opdager i en moden alder, at de er biseksuelle eller har gået for længe med en skjult homoseksualitet eller har lyst til sex med flere på een gang. For nogle par vil den opdagelse føre til en afslutning af parforholdet, men der kan modsat være så mange kvaliteter i et langt forhold, at der kan findes andre løsninger. Det er løsninger, hvor forholdet bevares, men hvor I giver hinanden frihed til at udleve de seksuelle længsler sammen med andre.

Vi kan hjælpe jer med at få ord på de meget svære tanker og følelser, der opstår når kønsidentiteten er under forandring.