de svære følelser

Vrede, tristhed, aversion, mismod, opgiven, mindreværd, hævntørst og had er nogle af de svære følelser, der kan dukke op i løbet af et forholds levetid. Hertil jalousi, der ikke er en følelse, men en kombination af flere.

Der er altid en anledning til vores følelser: Anledningen kan være en krænkelse, ydmygelse, sarkasme eller nedladenhed, der kan komme som påvirkning udefra, eksempelvis fra vores partner, eller som kan have en indre grobund, hvis vi en periode er under pres.

Når de stærke følelser er aktiverede er det svært at være i dialog. Både fordi stressniveauet er forøget, og fordi vi ofte bliver mere følsomme for kritik, når stemningen er aggressiv eller depressiv.

Det er svært at være skydeskive for partnerens stærke følelser, men det er også svært at udtrykke sin frustration og vrede, når vi ved, at det giver konflikt. Der er således en vigtig læring i, at stå til rådighed for partnerens vanskeligheder. Det er jo ikke let at være i affekt!

I terapirummet er der plads til at mærke og udtrykke de svære følelser under kontrollerede forhold. Følelserne får både tid og plads, så vi kan mærke dem, bringe dem i ro og opdage den bagvedliggende længsel, eller hvad der nu gemmer sig under den voldsomme overflade.