elskeriets teori og metode

Vores terapeutiske værktøjer er undersøgende samtale, kropsøvelser og kropsbehandling, opmærksomhedstræning samt kommunikations- og adfærdstræning.

Gamle Sigmund Freud er lagt på hylden. Vi er begge fænomenologisk funderede. Det betyder, at vi arbejder med de dynamikker, som opstår i samtalerummet. Både i kontakten mellem vores klienter og i kontakten mellem klienterne og os som terapeuter. Med fænomener mener vi de tanker, følelser og sansninger og dermed de processer, der går i gang, når mennesker er sammen.

Vi arbejder ud fra en forståelse af en niveaudelt hjerne, der på tre niveauer håndterer sansninger fra kroppen, følelser, der er fortolkninger af vores sansninger, og de rationelle tanker, vores fornuft, som vi har lært og erfaret. Et tilbagevendende terapeutisk spørgsmål vil være ‘hvor i kroppen kan du mærke det’?

Alle tre navigationsmåder – sansninger, følelser og rationel tænkning – er hele tiden i spil. Både når vi oplever verden, og når vi er i kontakt med andre. Vores rådgivning og terapi vil derfor favne de tre navigationsmåder. Alle tre forståelsesniveauer har noget at bidrage med.

Vi opfatter de tre hjerneniveauer som ligestillede. Rationelle beslutninger træffes også på et følelsesmæssigt grundlag, der igen er baseret på vores individuelle sansninger af den indre og ydre verden.

Der er ikke noget der er finere end noget andet. Fornuft er ikke bedre end følelser, og sansninger er ikke bedre end fornuften, men der kan være forskel på kontakten til de forskellige hjerneområder. Nogle mennesker er meget rationelle, andre møder verden med deres følelser.

De færreste er bevidste om deres sansninger, om hvad der sker i kroppen. Sansningerne, det vi kan mærke, er vores uanfægtelige ståsted. Hvis du ikke kan mærke din krop og dine grænser, bliver dine grænser let overskredet. Hvis du har svært ved at mærke din krop, kan du have svært ved at mærke din lyst.