elskeriets teori og metode

Vores terapeutiske værktøjer er undersøgende samtale, kommunikations- og adfærdstræning, opmærksomhedstræning og kropsøvelser.

Freud er lagt på hylden. Vi er begge fænomenologisk funderede. Det betyder, at vi arbejder med de dynamikker, som opstår i samtalerummet, både i kontakten mellem vores klienter og mellem klienterne og os som terapeuter. Med fænomener mener vi de tanker, følelser og sansninger og dermed de processer, der går i gang, når mennesker er sammen.

Vi arbejder ud fra en forståelse af en niveaudelt hjerne, der på tre niveauer håndterer sansninger fra kroppen, følelser, der er fortolkninger af vores sansninger, og de rationelle tanker, vores fornuft, som vi har erfaret.

Alle tre navigationsmåder, sansninger, følelser og rationel tænkning er hele tiden i spil, når vi oplever verden, og når vi er i kontakt. Vores rådgivning og terapi vil derfor favne de tre navigationsmåder. Alle tre niveauer har noget at bidrage med.

Vi opfatter de tre hjerneniveauer som ligestillede. Rationelle beslutninger træffes også på et følelsesmæssigt grundlag, der igen er baseret på vores individuelle sansninger af den indre og ydre verden.

Der er ikke noget der er finere end noget andet. Fornuft er ikke bedre end følelser, og sansninger er ikke bedre end fornuften, men der kan være forskel på vores kontakt til de forskellige hjerneområder.