seksuelle overgreb

Mange fortæller ikke om de overgreb, de har oplevet, før de bliver voksne. Nogle har aldrig fortalt det. Tidligere overgreb kan ligge som en skygge i parforholdet og kan være centralt for, at seksualiteten og nærheden i forholdet bliver vanskelig.

Op i mod hver femte ung i Danmark har oplevet en eller anden form for seksuelt overgreb. Ca. 80 procent af dem, der oplever seksuelle overgreb, er piger, 20 procent er drenge. Hertil kommer de overgreb, der finder sted mellem voksne.

Seksuelle overgreb trækker ofte lange spor. Det kan være i form af ubehagelige genoplevelser i intime situationer eller afsky ved sanseindtryk og berøringer. Udbredte følger af seksuelle overgreb er angst og negativt selvværd. Alt sammen reaktioner, der gør sex og samliv sværere.

Overgrebets oplevede voldsomhed, den krænkedes alder og mulighederne for efterbearbejdning af de traumatiske oplevelser er afgørende for det terapeutiske arbejde. Nogle har bearbejdet traumet så vidt, at de tilbageværende gener kan håndteres i rådgivning eller parterapi, andre vil have behov for specialiseret hjælp.

Vi kan nænsomt hjælpe med at få ord på de ødelæggende krænkelser og få ord på de svære oplevelser af skam og mindreværd, så den vanskelige seksualitet og undgåelse ikke længere er et mysterium.

Inge har erfaringer med psykologisk traumebearbejdning, og Michael kan arbejde kropsterapeutisk på rejsen ud af traumernes jerngreb.