løsningerne

Der er mange løsninger og strategier for et parforhold, der er kørt skævt. En af dem er at lade stå til. Det kan være en strategi at negligere misstemninger, og at leve med opfarenhed, tristhed, manglende varme og erotik og håbe på, at miraklet indtræffer.

Den strategi tror vi ikke på! Vi har selv prøvet, men valgte heldigvis at få hjælp.

Et parforhold er ligesom en cykel, der skal smøres og have møtrikkerne efterspændt for at køre ubesværet. Et langvarigt parforhold med to mennesker og livsvilkår under konstant forandring kræver justering og nogle gange reparation for at holde.

Løsningerne afhænger af problemet. Hvis problemet er kommunikation, skal I træne jeres kommunikation, hvis problemet er respekt og opmærksomhed, skal I træne jeres nysgerrighed. Seksuelle problemer er noget særligt, fordi der både kan være kropslige og psykiske årsager bag.

Og så er der alt det ind i mellem. Her giver løsningen ofte sig selv, når problemet først er tilbundsgående defineret. Vores første spørgsmål er derfor altid: Hvad har du eller I brug for vores hjælp til?

Hvor lang tid tager det?

Tidsforbruget kommer an på jeres vilje til at arbejde; både under og mellem samtalerne. Som en tommelfingerregel gælder, at jo længere tid I har levet i mistrivsel, jo længere tid tager det at komme ned til roden, hvorfra en ny udvikling kan begynde. Vi vil hurtigt estimere længden af et samtaleforløb, så vi sammen har noget at pejle efter.