Mere om rådgivning

elskeriet.dks rådgivning består altid af en udredning, hvor det afklares om problemet er en funktionsfejl i kroppen eller i parforholdet. Når problemet er identificeret, får I vejledning til enten at afhjælpe problemet eller til at finde nye handlemåder. En væsentlig del af rådgivningen er færdighedstræning og øvelser, som foregår mellem de enkelte samtaler.

Seksuelle dysfunktioner og sygdomme der påvirker seksualiteten negativt

De mest udbredte seksuelle dysfunktioner er hos kvinder: smerte ved samleje, manglende lyst og orgasmeproblemer. Hos mænd er det rejsningsproblemer, orgasmeproblemer og manglende lyst.

Hertil kommer en lang række sygdomme, hvor enten lidelsen eller sygdommens kirurgiske eller medicinske behandling kan påvirke seksualiteten negativt:

Smertelidelser
Bevægeapparatslidelser
Hudlidelser
Hjerte-karsygdom
Diabetes
Depression
Cancer
KOL m.fl.

Sygdom påvirker ikke alene den sygdomsramte men bæres ind i parforholdet og påvirker begge!

Rådgivningen sigter mod at finde nye veje til nærhed og til den seksualitet, som ved din henvendelse er udfordret.