Mere om utroskab

elskeriet.dk opfatter ikke utroskab som en udelukkende seksuel relation til en udenforstående, hvilket er den mest udbredte opfattelse.

Vi opfatter utroskab som et brud på en aftale, hvor anledningen er mindre væsentlig, selv om det ofte er seksualitet, der giver balladen.

Værn mod utroskab inden det sker

For at hjælpe jer til at tale meningsfuldt om utroskab, kan I skelne mellem seksuel utroskab, økonomisk utroskab eller utroskab, der involverer misbrug af stoffer eller alkohol. Hvad står der i jeres parforholdskontrakt? Hvad giver jeres forhold plads til, og hvad er der ikke plads til? Hvad skal fortælles, og hvad må godt foregå i det skjulte? Hvornår skal I indvie hinanden i jeres interesser, og hvordan skal jeres beretning imødekommes?

Desuden er det vigtigt at I kender hinandens grænser for det tilladelige. Går grænsen ved lange blikke, ved dans, ved kys eller ved seksuelt samvær? Sex med andre er i vores forståelse ikke nødvendigvis utroskab. Kun hvis der er sket et aftalebrud. Klare aftaler skal indgås mellem begge, og begge skal være indforståede med aftalerne.

Endelig vil vi nævne aftaler om den ‘nye seksualitet’, der i stor udstrækning foregår via internettet. Er det utroskab at se porno, hvilket de fleste gør, hvad enten det er billedporno eller erotiske blogs og noveller. Er det utroskab at have sexchat med andre? Er det i orden at have en datingprofil, når man er i et fast forhold?

De fleste har ikke sådanne klare aftaler, og derfor kommer seksuel utroskab altid voldsomt overraskende.

Terapi efter seksuel utroskab

Der er tre positioner i forbindelse med seksuel utroskab: Aftalebryderen, den forsmåede/svigtede og den tredje, udenforstående. I udgangspunktet foregår terapien mellem aftalebryderen og den svigtede, men den udenforstående har stadig en rolle, som er uforløst og uafklaret.

Desuden er der to forudbestemte roller i spil. Den forsmåedes offerrolle og aftalebryderens skyld. Disse roller kommer vi i terapien til at undersøge nærmere.

Den forsmåede kommer til samtalerne med nogle stærke følelser af enten voldsom vrede eller voldsom tristhed. De stærke følelser skal håndteres. Så længe følelserne er på kogepunktet, er det svært at mærke andet. Aftalebryderen skal lytte, undgå diskussion og skal på samme tid rumme den forsmåedes følelser og være opmærksom på egne reaktioner. Det er ret krævende, så det hjælper terapeuten med.

I næste fase skal aftalebryderen høres, for der er altid en årsag og en mening bag handlingen. Var det utæmmelig liderlighed, som blev sluppet løs, eller var handlingen kulminationen på længere tids ensomhed i forholdet?

Alle, som knalder ved siden af, ved, at det er dynamit i forholdet, og alkohol er ingen undskyldning! Udenomssex er svært at gennemføre, skal ofte planlægges, skal foregå hemmeligt, og med mindre årsagen er et behov for spænding, så har kvalerne ved utroskab samme intensitet, som savnet i forholdet.

Hvis der er mulighed for forsoning, vil den næste lange periode handle om genoprettelse af tillid. Bag utroskab er der jo en stærk seksuel afvisning af den anden, og afvisninger er altid svære at håndtere. Der vil formentlig være mange hvorfor-spørgsmål hos den forsmåede. Dem vil vi prøve at undgå, fordi hvorfor-spørgsmål kræver en rationel forklaring, og så kommer den forsmåedes følelser i konflikt med aftalebryderens rationelle forklaringer. Vi vil i stedet lade jer arbejde med at sætte ord på jeres egne, indre oplevelser. Derved bliver terapien mere undersøgende og fremadrettet.

Seksuel utroskab og skilsmisse

En tredjedel af alle skilsmisser bevilges på grund af utroskab, og hvis forholdet er slidt, kan skilsmisse være en vej videre.

Parsamtalerne vil da fokusere på at komme fra hinanden på en ordentlig måde. Ikke mindst, hvis der er børn i forholdet.