Mere om samarbejdssamtaler

Samarbejdssamtaler er en særlig metode, inspireret af professionel konfliktmægling.

Metoden fokuserer på, hvordan man kan forbedre samarbejdet omkring børn, der har flere familier, hvad enten der har været en skilsmisse i familien eller barnet har en døgnpleje- eller aflastningsfamilie, udover den familie barnet er født i.

Det kan også være en nyttig metode i familier, hvor barnet vender tilbage til familien, efter i en periode at have boet et andet sted, eller hvor familien frygter at blive splittet pga. uløste konflikter.

Samarbejdssamtaler følger en bestemt struktur og munder ud i skriftlige aftaler mellem de involverede parter, om hvordan de sikrer det fremtidige samarbejde om de fælles børn. Et forløb består af mindst 3 møder over en periode på 3 måneder. Hvert møde varer 2½-3 timer og styres af 2 proceskonsulenter.