mere om rådgivning

Sexologisk rådgivning er Michaels område. Rådgivningen består altid af en udredning, hvor det afklares om problemet skyldes en funktionsfejl i kroppen eller i parforholdet.

Når problemet er identificeret, får I vejledning til enten at afhjælpe problemet eller til at finde nye handlemåder. En væsentlig del af rådgivningen er færdighedstræning og øvelser, som foregår mellem de enkelte samtaler.

seksuelle dysfunktioner og sygdomme der påvirker seksualiteten negativt

De mest udbredte seksuelle problemer er
hos kvinder: smerte ved samleje, manglende lyst og orgasmeproblemer
hos mænd: rejsningsproblemer, orgasmeproblemer og manglende lyst.

Hertil kommer en lang række sygdomme, hvor enten lidelsen eller kirurgisk eller medicinsk behandling kan påvirke seksualiteten negativt, og hvor rådgivningen fra læge eller hospitalsafdeling har været utilstrækkelig:

Bevægeapparatslidelser
Cancer
Depression

Diabetes
Hjerte-karsygdom
Hudlidelser

KOL
Smertelidelser
Stomi
m.fl.

Sygdom påvirker ikke alene den sygdomsramte men bæres ind i parforholdet og påvirker begge!

Rådgivningen sigter mod at finde nye veje til nærhed og til den intimitet og seksualitet, som er udfordret.