Seksuelle overgreb

Op i mod hver femte ung i Danmark har oplevet en eller anden form for seksuelle overgreb. Det viser
undersøgelser fra blandt andet Statens Institut for Folkesundhed. Ca. 80% af dem, der oplever seksuelle
overgreb, er piger, 20% er drenge. Hertil kommer de overgreb, der finder sted mellem voksne.

Mange fortæller ikke om de overgreb, de har oplevet, før de bliver voksne. Nogen har aldrig fortalt det.

For dem, der har oplevet seksuelle overgreb, og deres partnere, trækker overgrebene ofte lange spor. Det kan være i form af ubehagelige genoplevelser i intime situationer, afsky ved bestemte berøringer og sanseindtryk, samt angst og negativt selvværd. Alt sammen symptomer, der gør sex og samliv sværere.

Overgrebets oplevede voldsomhed, den krænkedes alder og mulighederne for efterbearbejdning af den eller de traumatiske oplevelser er afgørende for det terapeutiske arbejde. Nogle har bearbejdet traumet så vidt, at de tilbageværende gener kan håndteres i rådgivning eller parterapi, andre vil have behov for og skal henvises til specialistbistand.