Konflikter om børn

Det er belastende for et barn, hvis de voksne omkring barnet ikke kan samarbejde. Det er svært for barnet, når barnet holder af flere voksne og føler sig knyttet til flere familier, og disse voksne ikke taler ordentligt sammen eller taler nedsættende om hinanden.

Barnet bruger megen opmærksomhed på at være på vagt overfor negative signaler fra de voksne og vil forsøge at undgå konflikter ved at tilbageholde informationer eller ved at komme problemer i forkøbet. Det kan i værste fald forsinke barnets udvikling, når barnet bruger sin energi på at forholde sig til de voksnes konflikter, frem for sit eget barneliv og de udfordringer, som findes dér.

Konflikterne kan skyldes forskellige værdier hos de voksne omsorgspersoner, men kan også være opsparede, negative følelser, der kommer til udtryk i synet på og håndteringen af børnenes behov.

I eksisterende forhold, hvor der er forstyrrende uenigheder om børnene, vil vi anbefale parterapi.

I opløste forhold, hvor der er delebørn eller i nye forhold med sammenbragte børn, bruger vi samarbejdssamtaler som metode.